Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

IMAG1021Veleučilište u Slavonskom Brodu i ove godine je sudjelovalo na 8. sajmu cvijeća Florafest koji je organizirao grad Slavonski Brod. Sajam je održan  9.5. i 10.5.2015. g.  na prostoru Tvrđave.

Branimir Vujčić, mag.ing.agr., pred.

dr.sc. Nataša Romanjek Fajdetić, predavač

Opširnije...

.

Obavještavaju se studenti koji su u akad. god. 2014./2015. dobili stipendiju Veleučilišta u Slavonskom Brodu da do 12.5.2015. godine dostave sljedeće podatke potrebne za sklapanje ugovora o dodjeli stipendije:

1. Ime i prezime studenta

2. OIB

3. Potpuna adresa prebivališta

4. IBAN žiro računa studenta i banka u kojoj je otvoren račun

Podaci se mogu dostaviti osobno u Tajništvo Veleučilišta ili elektronskim putem na adresu antonija.kovacevic@vusb.hr.

doc. dr. sc. Krunoslav Mirosavljević

.

encertU organizaciji Veleučilišta u Slavonskom Brodu 9.5.2015. godine održati će se usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada u trajanju od 8 sati.

 

Koordinator programa izobrazbe

mr. sc. Mladen Bošnjaković

Bilinogojstvo

Menadžment

Proizvodno strojarstvo