Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Kod

016M

Naziv kolegija

Operacijski menadžment

Studijski program

Management

Razina programa

Stručni studij

Ime nositelja kolegija

Dr. sc. Berislav Bolfek

Studijska godina

2.

Semestar

III.

Status kolegija

Obvezni studija

 

Obvezni smjera

X

Izborni studija

 

Izborni

smjera

 

ECTS koeficijent opterećenja studenta

5 ECTS

Broj sati po semestru

Predavanja

30

Seminari

15

Vježbe

 

Sadržaj kolegija

Planiranje proizvoda i oblikovanje

Planiranje fiksnog kapaciteta

Planiranje varijabilnog kapaciteta

Upravljanje potražnjom

Agregatno planiranje i glavni plan

Terminiranje operacija

Upravljanje projektom

Kvaliteta

Upravljanje zalihama

Sustav repova čekanja

Studij rada i sredstva upravljanja

Ciljevi kolegija

Kolegij omogućava studentima razumijevanje različitih metoda u rješavanju kompleksnih poslovnih problema. Svaka metoda je objašnjena u kontekstu stvarnog poslovnog problema. Naglasak je na interpretaciji i  primjeni rezultata. Studenti se uče  vještini primjene računalnih programa.

Ishodi učenja

·         Usvojiti osnovna znanja o planiranju proizvodnje

·         Usvojiti osnovna znanja o proizvodnim poslovnim procesima

·         Usvojiti osnovna znanja o japanskim proizvodnim filozofijama

·         Usvojiti i primijeniti metode za optimiranje

·         Usvojiti i primijeniti metode za upravljanje projektima

Popis preporučene literature

  1. Barković, D.: Uvod u operacijski management, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2011.
  2. Barković, D.: Operacijska istraživanja, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2001.
 

Struktura nastave:

Multimedija i internet

 

Obrazovanje na daljinu

 

Konzultacije

X

Laboratorij

 

Terenska nastava

 

Mentorski rad

X

Način polaganja ispita

Usmeni

 

Pismeni i usmeni

X

Kolokvij

X

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Regulirano Statutom Veleučilišta

Bilinogojstvo

Menadžment

Proizvodno strojarstvo

loader