"Svatko tko prestane učiti je star, bilo da ima dvadeset ili osamdeset godina" Henry Ford

"Svatko tko prestane učiti je star, bilo da ima dvadeset ili osamdeset godina" Henry Ford

"Svatko tko prestane učiti je star, bilo da ima dvadeset ili osamdeset godina" Henry Ford

"Svatko tko prestane učiti je star, bilo da ima dvadeset ili osamdeset godina" Henry Ford

"Svatko tko prestane učiti je star, bilo da ima dvadeset ili osamdeset godina" Henry Ford

Vusb

Prijavite se

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat