Veleučilište u Slavonskom Brodu

  

Cjeloživotno učenje

.

Veleučilište u Slavonskom Brodu provodi redovito godišnje anketiranje studenata o kvaliteti svog nastavnog procesa. I ove godine anketiranje se provodi on-line, putem ISVU sustava. To znači da anketi pristupate preko studomata, kao kad prijavljujete ispite. Ispunjavanje ankete možete učiniti iz knjižnice gdje su vam i inače računala na raspolaganju ili od svoje kuće. Molim vas da ispunite ankete za sve kolegije zimskog semestra ove akad. god. u razdoblju od 6. ožujka do 27. ožujka 2018. godine. Anketa je anonimna i njeni rezultati imat će za cilj poboljšanja u cjelokupnom nastavnom procesu na Veleučilištu. Upute za ispunjavanje nalaze se u prilogu. Za sve eventualne nejasnoće obratite se svojim mentorima ili pročelnicima.

S poštovanjem,

doc. dr. sc. Krunoslav Mirosavljević, prof. v. š.

 

(Upute PDF)

.

Stipendije 16

Veleučilište u Slavonskom Brodu dana 08.03.2018.god. dodijelilo je devet (9) stipendija redovnim studentima preddiplomskih stručnih studija i to četiri (4) u kategoriji A – izvrsni studenti, te pet (5) stipendija u kategoriji E – studenti slabijeg socijalno-ekonomskog statusa na Veleučilištu u Slavonskom Brodu za akademsku 2017./18.godinu. Dodijeljene stipendije iznose 10.000,00 kuna po stipendiji.

.

Izbori za studentski zbor VuSb

Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva za izbore studentskih predstavnika i njihovih zamjenika u Studentski zbor Veleučilišta u Slavonskom Brodu (Tekst odluke PDF)

Odluka o imenovanju Povjerenstva za prigovore na izborima za studentske predstavnikei njihove zamjenike u Studentski zbor Veleučilišta u Slavonskom Brodu (Tekst odluke PDF)

.

Odluka o odabiru kandidata za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu stručnog osposobljavanja za nastavno i nenastavno osoblje u okviru Erasmus + programa Veleučilišta u Slavonskom Brodu u akademskoj godini 2017./2018. (Tekst odluke PDF)

Odluka o odabiru kandidata za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu stručnog osposobljavanja za nastavno osoblje u okviru Erasmus + programa Veleučilišta u Slavonskom Brodu u akademskoj godini 2017./2018. (Tekst odluke PDF)

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo