Veleučilište u Slavonskom Brodu

  

Cjeloživotno učenje

.

biti će održan dana 19.lipnja 2017.godine s početkom u 12,00 sati u vijećnici Veleučilišta u Slavonskom Brodu na adresi Dr. Mile Budaka l , Slavonski Brod sa sljedećim dnevnim redom:

1. Utvrđivanje postojanja uvjeta za utemeljenje radničkog vijeća

2. Imenovanje izbornog odbora

3. Različito

 

Tekst najave (PDF)

.

Poštovane kolegice i kolege,


Veleučilište u Slavonskom Brodu provodi redovito godišnje anketiranje studenata o kvaliteti svog nastavnog procesa. I ove godine anketiranje se provodi on-line, putem ISVU sustava. To znači da anketi pristupate preko studomata, kao kad prijavljujete ispite. Ispunjavanje ankete možete učiniti iz knjižnice gdje su vam i inače računala na raspolaganju ili od svoje kuće. Molim vas da ispunite ankete za sve kolegije ljetnog semestra ove akad. god. u razdoblju od 25. svibnja do 15. lipnja 2017. godine. Anketa je anonimna i njeni rezultati imat će za cilj poboljšanja u cjelokupnom nastavnom procesu na Veleučilištu. Upute za ispunjavanje nalaze se u prilogu. Za sve eventualne nejasnoće obratite se svojim mentorima ili pročelnicima.


S poštovanjem,
doc. dr. sc. Krunoslav Mirosavljević, prof. v. š.

Kratke upute za korištenje ankete (PDF)

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo