Veleučilište u Slavonskom Brodu

  

Cjeloživotno učenje

.

INICIJATIVA PRIVATNOG SEKTORA ZA MLADE

Veleučilište u Slavonskom Brodu je postalo partnerska ustanova u sklopu projekta Inicijativa privatnog sektora za mlade koji je pokrenula Hrvatska udruga poslodavaca, u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj, a koja će:

Opširnije...

.

Dragi studenti,

Veleučilište u Slavonskom Brodu trenutno prolazi postupak inicijalne akreditacije novog specijalističkog diplomskog stručnog studijskog programa Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj i  specijalističkog diplomskog stručnog studijskog programa Energetika koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu stručno povjerenstvo posjetit će naše Veleučilište. Obvezan dio protokola posjeta su  odvojeni sastanci s upravom visokog učilišta, predstavnicima nastavnog osoblja i studentima.

Ljubazno Vas molimo da se u srijedu, 5. travnja  2017. g.  s početkom u 13:05 u M. Gupca 24 u što većem broju odazovete na sastanak sa Stručnim povjerenstvom koje bi željelo čuti i vaš glas.

mr. sc. Mladen Bošnjaković, v. pred.

Prodekan za razvoj i stručni rad

.

U ponedjeljak, 20.03.2017. god. u 11 ,00 sati na Veleučilištu u Slavonskom Brodu u ulici Matije Gupca 24, učionica br. l , u Slavonskom Brodu, održava se nastupno predavanje "Komasacija poljoprivrednog zemljišta" Dr.sc. Blaženke Mičević te se pozivaju studenti i nastavnici da prisustvuju nastupnom predavanju.

Nastupno predavanje pristupnik održava vezano za prvi izbor u nastavno zvanje predavača na

Veleučilištu u Slavonskom Brodu.

Nastupno predavanje ocjenjuje Stručno povjerenstvo u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Mihaela Blažinkov, predavač, predsjednik Povj erenstva
dr. sc. Teuta Benković-Lačić, viši predavač, član Povjerenstva
dr. sc. Slavica Antunović, viši predavač, član Povjerenstva

Obavijest (PDF)

.

20170310 115610U petak 10. ožujka 2017. godine u prostorima KKD Ivana Brlić Mažuranić u Slavonskom Brodu održana je 1. Smotra studijskih programa u Brodsko-posavskoj županiji na kojoj je i Veleučilište aktivno sudjelovalo, kao suorganizator i izlagač. Na smotri su maturantima i javnosti predstavljeni aktualni studijski programi visokih učilišta s ovog područja, a studenti su upoznati s osnovama financijske pismenosti, zapošljivosti na području naše županije i mogućnostima mobilnosti za vrijeme studija. Tijekom
smotre potpisani su ugovori o dodjeli stipendija s devet nagrađenih studenata Veleučilišta u ovoj akademskoj godini.


doc. dr. sc. Krunoslav Mirosavljević, prof. v. š.

Opširnije...

.

Poštovane kolegice i kolege,

Veleučilište u Slavonskom Brodu provodi redovito godišnje anketiranje studenata o kvaliteti svog nastavnog procesa. I ove godine anketiranje se provodi on-line, putem ISVU sustava. To znači da anketi pristupate preko studomata, kao kad prijavljujete ispite. Ispunjavanje ankete možete učiniti iz knjižnice gdje su vam i inače računala na raspolaganju ili od svoje kuće. Molim vas da ispunite ankete za sve kolegije zimskog semestra ove akad. god. u razdoblju od 1. do 15. ožujka 2017. godine. Anketa je anonimna i njeni rezultati imat će za cilj poboljšanja u cjelokupnom nastavnom procesu na Veleučilištu. Upute za ispunjavanje nalaze se u prilogu. Za sve eventualne nejasnoće obratite se svojim mentorima ili pročelnicima.

S poštovanjem,
doc. dr. sc. Krunoslav Mirosavljević, prof. v. š.

Upute za ispunjavanje studentske ankete

.

Podsjećamo sve dobitnike VUSB-ove stipendije da su OBVEZNI doći u KKD I. B. Mažuranić u petak, 10.03.2017. u 10:15, radi dogovora o potpisivanju ugovora o stipendijama.

Doc. dr. sc. K. Mirosavljević

.

Poštovane kolegice i kolege studenti, ovim putem pozivam vas na sudjelovanje na 1. smotri studijskih programa Brodsko-posavske županije koja će održati u petak 10. ožujka 2017. godine u KKD Ivana Brlić Mažuranić u Slavonskom Brodu. U sklopu navedenog događaja održat će se nekoliko zanimljivih predavanja namijenjenih studentima.

 

10:30 – 10:45 Pozdravna riječ
10:45 – 12:00 Predstavljanje studijskih programa
12:00 – 12:15 pauza
12:15 – 12:35 Financijska pismenost za nastavak obrazovanja
12:35 – 12:55 Zapošljivost visokoobrazovanih na području Brodsko-posavske županije
12:55 – 13:15 Erasmus mobilnost

 

S poštovanjem,
doc. dr. sc. Krunoslav Mirosavljević
Prodekan za nastavu

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo