Međunarodna on-line edukacija „ECOLOGICAL CULTIVATION AND BRENDING OF AGRICULTURAL PRODUCTS ON THE EXAMPLE OF ROSEHIP (Rosa canina L.)“

Veleučilište u Slavonskom Brodu, u sklopu projekta STEM "Eco&Energetics", organizira međunarodnu on-line edukaciju na temu „ECOLOGICAL CULTIVATION AND BRENDING OF AGRICULTURAL PRODUCTS ON THE EXAMPLE OF ROSEHIP (Rosa canina L.)

Predavanja će održati vanjski stručnjaci u području Ekološke poljoprivrede i ruralnog razvoja prof. dr. sc. Aleksandra Despotović i prof. dr. sc. Miomir Jovanović s Biotehničkog fakulteta, Univerzitet Crne Gore u Podgorici, Crna Gora.

On-line edukacija će se održati, temeljem aplikacije Microsoft Teams platforme, u srijedu 3. lipnja 2020. godine s početkom u 11:00 h.

Vanjski stručnjaci, u području Ekološke poljoprivrede i ruralnog razvoja, napravit će transfer znanja prema našim nastavnicima, te studentima u cilju razvoja njihovih stručnih kompetencija potrebnih za uspješno zapošljavanje, rješavanje problema, komunikaciju i timski rad.
Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat