Obavijest o Javnom pozivu za sufinanciranje troškova javnog prijevoza

Brodsko-posavska županija objavila je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje troškova javnog prijevoza željeznicom redovitih studenata s prebivalištem na području Brodsko-posavske županije. Svi zainteresirani studenti više informacija mogu dobiti na stranicama Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr) ili na linku http://www.bpz.hr/novosti/obavijesti/javni_poziv_-_sufinanciranje_troskova_javnog_prijevoza_zeljeznicom_redovnih_studenata.aspx#.XJ3NfdpKiMo.
Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat