Radionica u sklopu projekta „Odgovorne potrošačice!“

U petak 08. svibnja 2020. godine na Veleučilištu će se organizirati prva on-line radionica.

Radionica se provodi u sklopu projekt „Odgovorne potrošačice!“ natječaja „Pametno s pametnim tehnologijama i održiva potrošnja za građane Republike Hrvatske“ kojeg u partnerstvu provode Društvo Potrošačica i Veleučilište u Slavonskom Brodu.

 

Projektom se informira i educira potrošačice i potrošači o kružnom gospodarstvu i o tome koji će plastični predmeti od 01.01.2021. biti zabranjeni. Cilj projekta „Odgovorne potrošačice!“ je da potrošačice i potrošači doprinesu ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, tako da promjene svoje navike prilikom zbrinjavanja otpada, da racionalno koriste plastiku i da budu odgovorne potrošačice i potrošači.

 

Radionica se provodi u tri termina: 10:15h, 11:15h i 12:15h.

Link za pristup radionici putem platforme Zoom, putem obrasca dostupnog na https://forms.gle/K4c9PRWqZqGf2VY29
Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat