Rezultati kolokvija iz kolegija Održavanje postrojenja

ODRŽAVANJE POSTROJENJA Kolegij 2018/2019

REZULTATI KOLOKVIJA I

Rb   JMBAG Kolokvij 1 Kolokvij 2 Kolokvij 3

1.     152206796 0%

2. 302025597 55%

3. 302029143 75%

4. 302029089 65%

5. 302026045 np

6. 302028989 70%

7. 152207863 0%

8. 302028450 np

9. 302025700 np

10. 152208028 75%

11. 302028770 np

12. 302029351 65%

13. 302029138 50%

14. 302028739 np

15. 152207933 100%

16. 302028515 50%

17. 302028557 np

18. 152208556 60%

19. 302023818 75%

20. 152207356 85%

21. 152206460 40%

22. 302028419 35%

23. 152208605 80%

24 152207634 np

25. 1312102155 5%

26. 152208299 np

27. 302028492 np

28. 152207954 0%

29. 1312103472 65%

30. 302025688 35%

31. 302028814 0%

32. 302028653 70%

33. 152207949 0%

34. 302028541 np

35. 302025854 np

36. 152206567 75%

37. 302028835 0%

 np – Student/ica nije pristupilo/a

Pozitivno su ocijenjeni kolokviji s više od 50 % ostvarenog uspjeha

Predmetni nastavnik: Prof.dr.sc. Tomislav ŠARIĆ
Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat