Cjeloživotno obrazovanje


Cjeloživotno obrazovanje podrazumijeva stjecanje i osuvremenjivanje svih vrsta sposobnosti, interesa, znanja i kvalifikacija od predškolske dobi do razdoblja nakon umirovljenja. Označava koncepciju koja obrazovanje promatra kao cjeloživotni proces, a počinje obveznim školovanjem i (formalnim) obrazovanjem te traje cijeli život.

Veleučilište u Slavonskom Brodu prepoznalo je važnost cjeloživotnog obrazovanja kao suvremenog načina postizanja novih znanja i vještina te podizanja konkurentnosti na zahtjevnom i liberalnom tržištu rada.
Imajući u vidu sve navedeno, djelatnost izvođenja nastave u okviru cjeloživotnog obrazovanja navedena je u Statutu Veleučilišta i registrirana pri Trgovačkom sudu u Slavonskom Brodu.

Veleučilište kontinuirano unaprjeđuje postojeće programe cjeloživotnog obrazovanja, redovito planira provedbu programa, organizira promociju za postojeće i nove programe i planira pripremu novih oblika cjeloživotnog obrazovanja.

U kontekstu cjeloživotnog obrazovanja uvažavaju se svi oblici obrazovanja: formalno obrazovanje ( programi odobreni od strane Ministarstva), neformalno obrazovanje (npr. usavršavanje vještina potrebnih na radnom mjestu; programi nisu eksplicitno odobreni od strane Ministarstva), i informalno obrazovanje, međugeneracijsko učenje (razmjena znanja unutar zajednice).

Formalno obrazovanje označava djelatnost koja se izvodi prema programima koje je odobrilo nadležno Ministarstvo ili institucija (npr. MZOŠ) radi stjecanja stručnog znanja, vještina i sposobnosti. Nakon završetka takvog programa polaznici dobivaju javnu ispravu.

Neformalno obrazovanje označava organ1z1rane procese učenja usmjerene na osposobljavanje i usavršavanje za rad, za različite socijalne aktivnosti te za osobni razvoj. Provodi se u ustanovama za obrazovanje odraslih, trgovačkim društvima, tvrtkama, udrugama, sindikatima, političkim strankama, sportskim društvima, različitim centrima itd. Provodi se neovisno od službenog obrazovnog sustava i ne vodi izdavanju javnih isprava.

Informalno obrazovanje obuhvaća aktivnosti u kojima osoba .prihvaća stajališta i pozitivne vrednote te vještine i znanja iz svakodnevnog iskustva i. raznolikih drugih utjecaja i izvora iz svoje okoline. Ono je prirodna pojava u svakodnevnom životu i za razliku od formalnog i neformalnog obrazovanja ne mora se odvijati svjesno. Obrazovanje odraslih se često spominje kao sinonim cjeloživotnom obrazovanju te obuhvaća edukaciju osoba stariji od 18 godina.

Vusb

Prijavite se

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat