Druga godina

III. SEMESTAR

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

Status

Institucije i politike Europske unije

35

-

15

7

O

Poduzetništvo

30

-

15

6

O

 

Menadžerske vještine

30

-

15

6

O

 

Upravljanje troškovima

30

-

15

6

O

 

Izborni kolegij 1

-

-

-

5

I

 

 

 IZBORNI KOLEGIJ

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

Status

Financijska tržišta i institucije

30

-

15

5

I

Globalna ekonomija

30

-

15

5

I

 

Menadžment u sportu

30

-

15

5

I

 


 

IV. SEMESTAR

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

Status

Stručna praksa

-

300

-

15

O

Diplomski rad

-

-

300

15

O

 

 

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat