Druga godina

III. SEMESTAR

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

Status

Financije

35

15

15

5

O

Upravljanje znanjem i inovacijama

30

-

15

5

O

 

Računovodstvo

35

15

10

6

O

 

Trgovačko pravo

35

-

10

5

O

 

Menadžment u bankarstvu

30

-

15

5

O

 

Poslovni Engleski jezik III 
Poslovni Njemački jezik III

20

15

-

4

O

 

Tjelesna i zdravstvena kultura

-30--O


 

IV. SEMESTAR

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

Status

Menadžersko odlučivanje

35

15

15

5

O

Menadžment novoga proizvoda

30

-

15

5

O

 

Operacijski menadžment

3515106O

Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

35-105O

Menadžment ljudskih potencijala

30-155O

Menadžment prometa

30-155O

Poslovni Engleski jezik IV 
Poslovni Njemački jezik IV 

2015-4O

Tjelesna i zdravstvena kultura

-30--O

 

 

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat