Druga godina

III. SEMESTAR

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

Status

Tehnologija III

45

30

-

6

O

Računalom podržan dizajn CAD

15

30

-

3

O

 

Obradni sustavi

30

30

-

5

O

 

Toplina i toplinski strojevi

45

30

-

5

O

 

Materijali II

30

15

-

3

O

 

Ekologija I

30

30

-

5

I

 

Alati i naprave

3030-5I

Elementi za prijenos snage i gibanja

3030-5I

Motori SUI

3015-3I

Poduzetništvo

1530-2I

IV. SEMESTAR

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

Status

Upravljanje proizvodnjom

45

30

-

6

O

Programiranje NC strojeva i robota

30

30

-

5

O

 

Elementi konstrukcija

3045-6O

Održavanje postrojenja

3030-5O

Strojevi i proizvodna oprema - praksa

-60-

5

I

Projektni menadžment

3030-5I

Kontrola kvalitete

3015-3I

Računalom podržano inženjerstvo

3015-3I

Primijenjena mehanika fluida

3030-5I

Tjelesna i zdravstvena kultura IV

-30--O

 

 

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat