Druga godina

III. SEMESTAR

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

Status

Ekološki prihvatljiva zaštita bilja

60

10

5

6

O

Ekološko voćarstvo i vinogradarstvo

60

10

5

6

O

 

Upravljanje troškovima u agrobiznisu

45

-

15

5

O

 

Održiva upotreba vode u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji

50

10

-

5

O

 

Izborni kolegij 3

-

-

-

4

I

 

Izborni kolegij 4

-

-

-

4

I

 

 

 IZBORNI KOLEGIJ

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

Status

Razvojni projekti i EU fondovi u poljoprivredi

35

-

10

4

I

Gljivarstvo

25

10

10

4

I

 

Osnove hranidbe životinja

35

10

-

4

I

 

Nematologija

35554I


 

IV. SEMESTAR

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

Status

Stručna praksa

-

300

-

15

O

Završni rad

-

300

-

15

O

 

 

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat