Knjižnica

Marina Plazanić, mag. oec. Viši stručni referent za poslove Centra za cjeloživotno obrazovanje i profesionalno usmjeravanje 
Marina.Plazanic@vusb.hr
Telefon: +385 (0)35 493 988 


Radno vrijeme Knjižnice (za studente):

Ponedjeljak - četvrtak       10:30 do 13:30 sati

Petak                               14:00 do 17:00 sati


Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat