Nastavnici

Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Mirosavljević, dipl. ing. kem., prof. v. š., Dekan
Krunoslav.Mirosavljevic@vusb.hr
Ured: Dekanat
Telefon: +385 (0)35 492 801
konzultacije: ponedjeljak 13:00 – 15:00 (najaviti se na e-mail)

dr. sc. Teuta Benković-Lačić, dipl. ing. agr., prof. v. š., Prodekanica za nastavu
Teuta.Benkovic.Lacic@vusb.hr
Ured: 303
Telefon: +385 (0)35 492 630
konzultacije: ponedjeljak 12.00-14.00 sati (najaviti se na e-mail)

dr. sc. Božica Japundžić-Palenkić, dipl. ing. agr., prof. v. š., v. d., Pročelnica Poljoprivrednog odjela
Bozica.JPalenkic@vusb.hr
Ured: 313
Telefon: +385 (0)35 492 639
konzultacije: utorak 13.00-15.00 sati

Hrvoje Sivrić, mag. cin., v. pred., Prodekan za razvoj i stručni rad
Hrvoje.Sivric@vusb.hr
Ured: 306
Telefon: +385 (0)35 492 805
konzultacije: ponedjeljak 12:00-14:00

dr. sc. Sanja Knežević, mag. oec., v. pred., v. d. pročelnica Društvenog odjela
Sanja.Knezevic@vusb.hr
Ured: 214
Telefon: +385 (0)35 492 805
konzultacije: utorak 09:00-11:00

doc. dr. sc. Mladen Bošnjaković, dipl. ing. stroj. prof. v. š, Pročelnik Tehničkog odjela

mladen.bosnjakovic@vusb.hr
Ured: 302
Telefon: +385 (0)35 492 634
konzultacije: četvrtak 12:00 do 13:00 sati


dr. sc. Slavica Antunović, dipl. ing. polj. prof. v. š
Slavica.Antunovic@vusb.hr
Ured: 310
Telefon: +385 (0)35 492 808
konzultacije: utorak 13:00 – 15:00

Robert Benković, mag. ing. agr., v. pred.
Robert.Benkovic@vusb.hr
Ured: 313
Telefon: +385 (0)35 492 639
konzultacije: ponedjeljak 13:00 – 15:00

Izv. prof. dr. sc. Mihaela Blažinkov, dipl. ing. agr., pred.
Mihaela.Blazinkov@vusb.hr
Ured: 318
Telefon: +385 (0)35 492 631
konzultacije: srijeda 11:00 – 13:00

Ljiljana Božić Ostojić, dipl. ing. polj., v. pred.
Ljiljana.BozicOstojic@vusb.hr
Ured: 310
Telefon: +385 (0)35 492 808
konzultacije: utorak 11:00 – 13:00

Maja Čuletić Čondrić, prof., v. pred.
Maja.CuleticCondric@vusb.hr
Ured: 309
Telefon: +385 (0)35 492 631
konzultacije: utorak 10:00 – 11:00 (najaviti se na e-mail)

Marko Martinović, mag. ing. rač., v. pred.
Marko.Martinovic@vusb.hr
Ured: 308
Telefon: +385 (0)35 492 631
konzultacije: elektroničkim putem

dr. sc. Nataša Romanjek Fajdetić, dipl. ing. agr., v. pred.
Natasa.RFajdetic@vusb.hr
Ured: 311
Telefon: +385 (0)35 492 636
konzultacije: četvrtak 13:00 – 15:00

doc. dr. sc. Milan Stanić, dipl. oec., v. pred.
Milan.Stanic@vusb.hr
Ured: 217
Telefon: +385 (0)35 492 807
konzultacije: ponedjeljak 10:00 – 12:00

Branimir Vujčić, mag. ing. agr., v. pred.
Branimir.Vujcic@vusb.hr
Ured: 311
Telefon: +385 (0)35 492 636
konzultacije: četvrtak 13:00 – 15:00

dr. sc. Josip Jukić, dipl. ing. stroj., prof. v. š.
josip.jukic@vusb.hr
Ured: 314
Telefon: +385 (0)35 492 800
konzultacije: srijeda 12:00 do 13:00 sati

Slavica Kladarić, dipl. ing. stroj., v. pred.
slavica.kladaric@vusb.hr
Ured: 301
Telefon: +385 (0)35 492 635
konzultacije: utorak 11:00 do 13:00 sati

Ivica Lacković, dipl. ing. stroj., v. pred.
ivica.lackovic@vusb.hr
Ured: 301
Telefon: +385 (0)35 492 635
konzultacije: četvrtak 8.30 do 10:30 sati

Marija Stoić, mag. ing. mech., v. pred.
marija.stoic@vusb.hr
Ured: 309
Tel: +385 (0)35 492 809
konzultacije: četvrtak 10:00 do 12:00 sati

Nataša Veljić, dipl. ing. stroj., pred.
natasa.veljic@vusb.hr
Ured: 314
Tel: +385 (0)91 1878 364
konzultacije: utorak 12:00 do 13:00 sati

Višnja Bartolović, mag. oec., v. pred.
Visnja.Bartolovic@vusb.hr
Ured: 216
Telefon: +385 (0)35 492 638
konzultacije: četvrtak 12:00-14:00

Mirko Cobović, mag.ing.el., univ. spec. oec., v. pred.
Mirko.Cobovic@vusb.hr
Ured: 217
konzultacije: četvrtak 11:00-13:00

dr. sc. Maja Vretenar Cobović, mag. oec., prof. v. š.
Maja.VretenarCobovic@vusb.hr
Ured: 214
Telefon: +385 (0)35 492 633
konzultacije: četvrtak od 09:00-11:00

dr. sc. Lena Duspara, univ. spec. oec., prof. v. š.
Lena.Duspara@vusb.hr
Ured: 214
Telefon: +385 (0)35 492 805
konzultacije: srijeda 13:00-15:00

dr. sc. Anita Kulaš Mirosavljević, mag. oec., v. pred.
Anita.Kulas@vusb.hr
Ured: 214
Telefon: +385 (0)35 492 633
konzultacije: ponedjeljak od 09:00-11:00

dr. sc. Andreja Katolik Kovačević, mag. oec., pred.
Andreja.Katolik@vusb.hr
Ured: 216
Konzultacije: ponedjeljak 11:00 – 13:00

Ivona Blažević, mag. oec. pred.
Ivona.Blazevic@vusb.hr
Ured: 216
Konzultacije: srijeda 11:00 – 13:00

Maja Čuletić Čondrić, prof., v. pred.
Maja.CuleticCondric@vusb.hr
Slavonski Brod, Hrvatska
Telefon: +385 (0)35 492 809
Konzultacije: utorak 10:00 – 11:00 (najaviti na mail)

Marina Stanić Šulentić, mag.oec., pred.
Marina.Stanic-Sulentic@vusb.hr
Ured: 216
Konzultacije: srijeda 11:00 – 13:00


Vusb

Prijavite se

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat