Osnovne informacije

Veleučilište u Slavonskom Brodu je javno visoko učilište koje obavlja djelatnost visokog obrazovanja putem ustrojavanja i izvođenja stručnih studija, te može obavljati stručnu i znanstvenu djelatnost u skladu s člankom 74. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon). Osnivač Veleučilišta je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti Osnivača obavlja Ministarstvo nadležno za visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

             

Veleučilište je osnovano Uredbom o osnivanju Veleučilišta u Slavonskom Brodu (u daljnjem tekstu: Uredba) donesenoj na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 28. rujna 2006. godine, a objavljena je u „ Narodnim novinama“ br. 108. od 4. listopada 2006. godine, s kojim danom je stupila na snagu, te Uredbom o izmjeni i dopuni Uredbe o osnivanju Veleučilišta u Slavonskom Brodu (Narodne novine br. 57/07) koja je stupila na snagu 12. lipnja 2007. godine.

Djelatnost Veleučilišta
 - ustrojavanje i izvođenje stručnih studija sukladno Zakonu i Statutu Veleučilišta,
 - obavljanje visokostručnoga razvojnog i istraživačkog rada te znanstvenog rada, uz uvjete prema posebnim propisima,
 - ustrojavanje i izvođenje programa stalnog usavršavanja, cjeloživotnog obrazovanja,
 - ustrojavanje i izvođenje programa obrazovanja odraslih,
 - izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost vezana za temeljnu djelatnost.


Opći podaci
Naziv: Veleučilište u Slavonskom Brodu
Zvanje, ime i prezime čelnika visokog učilišta: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Mirosavljević.
Adresa: Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod
Telefon: +385 35 492800
Fax: +385 35 492804
Web-adresa: www.vusb.hr
E-mail:uprava@vusb.hr
OIB: 06972269479
MB: 2152622
Žiro račun: 2360000-1102024725
IBAN: HR7123600001102024725


Tijela Veleučilišta
Upravno vijeće
Stručno vijeće

Vusb

Prijavite se

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat