Osnovne informacije

Veleučilište u Slavonskom Brodu je javno visoko učilište koje obavlja djelatnost visokog obrazovanja putem ustrojavanja i izvođenja stručnih studija, te može obavljati stručnu i znanstvenu djelatnost u skladu s člankom 74. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon). Osnivač Veleučilišta je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti Osnivača obavlja Ministarstvo nadležno za visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

                                                

Veleučilište je osnovano Uredbom o osnivanju Veleučilišta u Slavonskom Brodu (u daljnjem tekstu: Uredba) donesenoj na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 28. rujna 2006. godine, a objavljena je u „ Narodnim novinama“ br. 108. od 4. listopada 2006. godine, s kojim danom je stupila na snagu, te Uredbom o izmjeni i dopuni Uredbe o osnivanju Veleučilišta u Slavonskom Brodu (Narodne novine br. 57/07) koja je stupila na snagu 12. lipnja 2007. godine.

Djelatnost Veleučilišta 
 - ustrojavanje i izvođenje stručnih studija sukladno Zakonu i Statutu Veleučilišta,

 - obavljanje visokostručnoga razvojnog i istraživačkog rada te znanstvenog rada, uz uvjete prema posebnim propisima,

 - ustrojavanje i izvođenje programa stalnog usavršavanja, cjeloživotnog obrazovanja,

 - ustrojavanje i izvođenje programa obrazovanja odraslih,

 - izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost vezana za temeljnu djelatnost,

 - poljoprivredna djelatnost,

 - poljoprivredno-savjetodavna djelatnost,

 - ekološka proizvodnja,

 - prerade ekološke hrane,

 - stručna kontrola nad ekološkom proizvodnjom,

 - prodaja proizvoda vlastite proizvodnje,

 - poslovi obavljanja laboratorijskih analiza,

 - proizvodnja, prerada i promet proizvoda vlastite proizvodnje,

 - pružanje konzultantskih usluga te izrada stručnih elaborata, ekspertiza, projekata i analiza iz područja djelatnosti,

 - pružanje usluga stručnog i obrazovnog karaktera drugim institucijama, gospodarstvu i tijelima državne vlasti i tijelima lokalne i područne(regionalne) samouprave u cilju rješavanja stručnih problema u području djelatnosti,

 - tiskanje i prodaja udžbenika i ostalih tiskanih materijala te e-izdanja potrebnih za obavljanje djelatnosti,

 - obavljanje energetskih pregleda,

 - izrada elaborata o energetskom certificiranju i izrada energetskih certifikata,

 - obavljanje stručnih poslova iz područja djelatnosti,

 - ustrojavanje i izvedba i drugih poslova koji neposredno služe razvoju djelatnosti Veleučilišta.


Opći podaci 
Naziv: Veleučilište u Slavonskom Brodu 
Zvanje, ime i prezime čelnika visokog učilišta: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Mirosavljević
Adresa: Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod 
Telefon: +385 35 492800 
Fax: +385 35 492804 
Web-adresa: www.vusb.hr 
E-mail:uprava@vusb.hr 
OIB: 06972269479 
MB: 2152622 
Žiro račun: 2360000-1102024725 
IBAN: HR7123600001102024725
Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat