Povijest

U studenom 2005. godine javlja se inicijativa Grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije o osnivanju Veleučilišta u Slavonskom Brodu.

12. srpnja 2006. godine Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje predlaže Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske izdavanje dopusnice za rad Veleučilištu u Slavonskom Brodu.

28. rujna 2006. godine Uredbom Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine 108/2006) osnovano je Veleučilište u Slavonskom Brodu!

16. listopada 2006. godine imenovano je privremeno Upravno vijeće i privremeni dekan Veleučilišta doc.dr.sc. Antun Stoić.

20. studenog 2006. godine donesen je privremeni Statut Veleučilišta.

4. prosinca 2006. godine počela je nastava na svim stručnim studijima Veleučilišta!

18. prosinca 2006. godine registrirana je domena www.vusb.hr.

22. siječnja 2007. godine svečano je otvoreno Veleučilište u Slavonskom Brodu!

22. siječnja 2007. godine potpisan je sporazum o suradnji između Veleučilišta u Slavonskom Brodu i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

U lipnju 2008. godine počinje izvođenje nastave u okviru cjeloživotnog obrazovanja na Veleučilištu u Slavonskom Brodu.

10. i 11. prosinca 2009. godine Veleučilište je koordiniralo organizaciju međunarodne konferencije 1st International Scientific and Expert Conference TEAM 2009, održane u Slavonskom Brodu u organizaciji međunarodne udruge International TEAM Society i pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

12. prosinca 2009. godine održana je prva promocija stručnih prvostupnika Veleučilišta u Slavonskom Brodu.

30. ožujka 2010. godine državni tajnik je donio rješenje kojim se odobrava izvođenje programa obrazovanja odraslih, i to programa učenja stranih jezika (engleski, njemački, francuski, španjolski i talijanski)

27. srpnja 2010. godine prema mišljenju Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, ministar znanosti, obrazovanja i športa izdao je Dopusnicu Veleučilištu u Slavonskom Brodu za izvođenje stručnog studija Bilinogojstvo, smjerovi: Ratarstvo i Hortikultura.

6. listopada 2010. godine gradonačelnik Grada Slavonskog Broda donio je Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o korištenju prostora na adresi Matije Gupca 24, između Grada i Veleučilišta,te je 29.10.2010. sklopljen Ugovor o korištenju prostora na rok od tri godine.

2. studenog 2010. godine započela je provedba prvog projekta financiranog iz predpristupnog fonda IPA, IV. Komponenta.

20. prosinca 2010. objavljen je rezultat natječaja na kojem je Veleučilište dobilo proširenu  Erasmus sveučilišnu povelju.

15. veljače 2011. održana je 3. sjednica Upravnog vijeća na kojoj je donesena Odluka o potvrdi izbora prof. dr. sc. Antuna Stoića za dekana Veleučilišta (razdoblje 2011.-2015.).

16. ožujka 2011. Stručni studij Proizvodno strojarstvo dobio je trajnu dopusnicu.

30. svibnja 2011. održana je svečanost primopredaje zgrade u Gupčevoj ulici.

23. rujna 2011. Stručni studij Menadžment dobio je trajnu dopusnicu.

28. rujna 2011. proslavljeno je prvih pet godina osnivanja Veleučilišta u Slavonskom Brodu.

23. i 24. studenog 2011. Povjerenstvo za vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava osiguranja kvalitete Agencije za znanost i visoko obrazovanje posjetilo je Veleučilište.

26. i 27. travnja 2012. Povjerenstvo za reakreditaciju posjetilo je Veleučilište.

17. kolovoza 2012. AZVO dostavila završno Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku reakreditacije Veleučilišta u Slavonskom Brodu

1. Ožujak 2013. AZVO je sukladno Zakonu o osiguranju kvalitete čl. 22 st. 3. u postupku reakreditacije donijela mišljenje, a ministar izdao potvrdu o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.

7. Svibnja 2013. izdana dopusnica MZOS za Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment na VUSB-u

3.9.2013. Općinski sud Slavonski Brod, Zemljoknjižni odjel, pozitivno je riješio postupak uknjižbe vlasništva zemljišta u naselju A. Hebrang u korist VUSB (19747 m2)

17.12.2013. VUSB i službeno dobilo izvadak iz zemljišne knjige sa uknjiženim vlasništvom 1/1 u naselju A. Hebrang, a koje je darovano od strane grada Slavonskog Broda

9.9.2014. na 23. sjednici Upravnog vijeća za dekana Veleučilišta u Slavonskom Brodu izabran je mr. sc. Josip Jukić na mandatno razdoblje od 1. listopada 2014. godine do 30. rujna 2018. godine

1. listopada 2018. godine dužnost dekana u mandatnom razdoblju 2018.-2022. preuzima izv. prof. dr. sc. Krunoslav Mirosavljević

13. listopada 2018. godine kreće provedba projekta STEM Eco&Energetics u okviru poziva Internacionalizacija visokog obrazovanja, financiranog sredstvima EU u iznosu 1.645.784,97 HRK i trajanju od dvije godine

31. listopada 2018. godine Upravno vijeće donijelo Strategiju Veleučilišta u Slavonskom Brodu za razdoblje 2018.-2022.

10. prosinca 2018. godine posjet i javno predavanje ministra financija u Vladi Republike Hrvatske, dr. sc. Zdravka Marića

26. ožujka 2019. godine posjet i javno predavanje veleposlanika Države Izrael, NJ. E. Ilana Mora

3. travnja 2019. godine osnovan Alumni klub

9.-11. travnja 2019. godine Veleučilište prvi puta institucijski sudjeluje na Festivalu znanosti

29. svibnja 2019. godine potpisan programski ugovor s Ministarstvom znanosti i obrazovanja za razdoblje 2018.-2022.

12. i 13. studenog 2019. godine Povjerenstvo AZVO-a za reakreditaciju posjetilo je Veleučilište.

6. siječnja 2020. godine kreće provedba projekta Prilagodba povrtnih kultura agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji u okviru poziva Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama, financiranog sredstvima EU u iznosu 2.997.198,45 HRK i trajanju od dvije godine.

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat