Prva godina

I. SEMESTAR

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

Status

Ekonomika poduzeća

35

15

-

6

O

Menadžerski informacijski sustavi

35

-

15

6

O

 

Informatika

30

10

10

5

O

 

Matematika

30

15

-

5

O

 

Statistika

30

15

-

5

O

 

Poslovni Engleski jezik I
Poslovni Njemački jezik I

20

10

-

3

O

 

Tjelesna i zdravstvena kultura

-30--O


 

II. SEMESTAR

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

Status

Organizacija poduzeća

35

-

15

6

O

Poduzetnički menadžment

30

-

15

5

O

 

Marketing menadžment

30-155O

Vanjskotrgovinsko poslovanje

30-155O

Menadžment ljudskih potencijala

30-155O

Poslovni Engleski jezik II
Poslovni Njemački jezik II

2020-4O

Tjelesna i zdravstvena kultura

-30--O

 

 

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat