Prva godina

I. SEMESTAR

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

Status

Matematika I

30

30

-

5

O

Mehanika I

30

30

-

5

O

 

Materijali I

45

15

-

5

O

 

Tehničko crtanje i računalna grafika

30

30

-

5

O

 

Osnove informatike

30

30

-

5

O

 

Osnove tehnologije

30

30

-

5

O

 


 

II. SEMESTAR

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

Status

Matematika II

15

30

-

4

O

Mehanika II

15

15

-

3

O

 

Tehnologija I

4530-6O

Priprema proizvodnje

3030-5O

Tehnologija II

3015-3O

Čvrstoća

3030-4O

Tjelesna i zdravstvena kultura

-30--O

Engleski tehnički jezik I

1515-2I

Njemački tehnički jezik I

1515-2I

 

 

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat