STEM Eco&Energetics

Veleučilište u Slavonskom Brodu u partnerstvu s Veleučilištem u Požegi provodi projekt STEM Eco&Energetics, sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.

Detalji o projektu
5.4.2019.

Vusb

Prijavite se

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat