Stručni projekti

Naziv projekta „Strategija razvoja urbanog područja Slavonskog Broda za razdoblje do 2020. godine (SRUP)“
Veleučilište u Slavonskom Brodu provelo je prethodno vrednovanje Strategije razvoja urbanog područja Slavonskog Broda za razdoblje do 2020. godine. Veleučilištu je povjerena uloga glavnog „ex ante evaluatora“ i izradilo je mišljenje u vidu komentara na dostavljene dijelove nacrta SRUP-a i završno izvješće o prethodnoj ocjeni nacrta SRUP-a.
Prethodno vrednovanje (ex ante evaluacija) izrade Strategije razvoja urbanog područja Slavonskog Broda za razdoblje do 2020. godine (SRUP) obavljeno je na osnovi Sporazuma sklopljenog između Grada Slavonskog Broda i Veleučilišta u Slavonskom Brodu 7. siječnja 2016. sukladno Pravilniku o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Zagreb, 2015.). Postupak prethodnog vrednovanja obuhvatio je elemente i metode predviđene dokumentom Smjernice za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Zagreb, 2015.). 

Naziv projekta „Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti prirodnih zaštićenih područja u Brodsko – posavskoj županiji“
Poziv: „UNESCO Participacijski program 2010/2011“.
Cilj projekta: očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti prirodnih zaštićenih područja u Brodsko – posavskoj županiji kroz razvijanje ekološke svijesti, poticanjem ekološke proizvodnje, promoviranjem važnosti očuvanja biološke raznolikosti i održivog razvoja. Edukacijom pridonijeti očuvanju biološke raznolikosti u zaštićenim područjima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te u skladu s tim identificirati potrebe za usavršavanjem i mogućnostima obrazovanja.

Naziv projekta „Vila Brlićevac“
Grad Slavonski Brod je kao vlasnik kuće Brlić sa nadležnim Ministarstvom i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za obnovu kuće Brlić. Veleučilište u Slavonskom Brodu je 2009. godine u svrhu očuvanja jedinstvenosti i izvornosti ove iznimno vrijedne cjeline izradilo i dostavilo Gradu Slavonskom Brodu projektnu dokumentaciju u skladu s pravilima struke, a koja sadržavala:
  • Grafički prikaz postojećeg stanja vrta Vile Brlićevac,
  • Tlocrt s opisom prostornih obilježja i elemenata vrta Vile Brlićevac,
  • Tlocrt s pozicioniranim biljnim materijalom i njegovim obilježjima,
  • Karakteristični presjeci terena,
  • Prostorni prikaz,
  • Foto-dokumentacija zatečenog stanja vrta (biljni materijal, objekti, vrtno tehnički elementi, staze, stepeništa). 

Vusb

Prijavite se

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat