Studentska referada

Dajana Džeba, dipl. oec. Voditelj studentske referade
Dajana.Dzeba@vusb.hr
Telefon: +385 35492802 
Fax: +385 35492970

  Tamara Pinjuh , bacc. admin. publ. Viši stručni referent za poslove studentske referade
  Tamara.Pinjuh@vusb.hr 
  Telefon: +385 35492632


  Radno vrijeme Studentske referade:
  Ponedjeljak - petak od 10:30 do 13:30 sati

  Vusb

  Prijava za Administratore

  Elektronička pošta

  Elektronički identitet

  Studomat