Sustav osiguranja kvalitete

Sustav kvalitete

Sustav upravljanja kvalitetom Veleučilišta u Slavonskom Brodu temelji se na uvažavanju zahtjeva svih relevantnih propisa iz područja znanosti i visokog obrazovanja, te Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area).

Veleučilište u Slavonskom Brodu je orijentirano na trajno poboljšanje svojih procesa kako bi osiguralo zadovoljstvo svih korisnika usluga. Krovni dokument koji definira područje kvalitete na Veleučilištu je Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava osiguravanja kvalitete (2015.). Organizacijska shema sustava kvalitete prikazana je na slici niže.



Misija

Veleučilište u Slavonskom Brodu, kontinuiranim unaprjeđivanjem i osiguravanjem kvalitete visokog obrazovanja i vlastite djelatnosti u okviru postojećih studijskih programa te pokretanjem, ustrojavanjem i izvođenjem novih stručnih studija sukladno potrebama gospodarstva i tržišta rada i izvođenjem različitih oblika cjeloživotnog obrazovanja uz nastojanje stjecanja statusa znanstvene institucije, promiče važnost, svrhovitost i prepoznatljivost stručnog visokoškolskog obrazovanja s ciljem trajnog prijenosa znanja i ostvarivanja društvene relevantnosti stručnih studija i kvalifikacija u okruženju djelovanja.

Vizija

Pozicionirati Veleučilište u Slavonskom Brodu kao suvremenu visokoobrazovnu instituciju s prepoznatljivim oblicima stručnog i cjeloživotnog obrazovanja te kao središte izvrsnosti stručnog visokoškolskog obrazovanja, znanstvene i stručne djelatnosti i istraživanja u okruženju djelovanja.


Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat