Tajništvo

Dubravka Stipetić, spec. admin. publ. Stručni savjetnik za kadrovske i opće poslove 
Dubravka.Stipetic@vusb.hr 
Telefon: +385 35492800 
Fax: +385 35492804 

Milica Sočković, struč. spec. oec. Viši stručni referent za kadrovske i opće poslove
Milica.Sockovic@vusb.hr
Slavonski Brod, Hrvatska
Telefon: +385 35492800

Matija Japundžić, mag. ing. agr., Viši stručni referent
Matija.Japundzic@vusb.hr
Ured:213
Telefon: +385 (0)494 446

Petar Nakić, mag. ing. rač., Stručni suradnik za informatičke poslove
Petar.Nakic@vusb.hr
Ured: 307
Telefon: +385 (0)492 637

Nikolina Brnić, dipl. oec., Viši stručni savjetnik na projektu AVACS
Nikolina.Brnic@vusb.hr
Ured:213
Telefon: +385 (0)494 446

Tanja Pasler, dipl. oec., Viši stručni savjetnik na projektu STEM Eco&Energetics
Tanja.Pasler@vusb.hr
Ured:216
Telefon: +385 (0)492 638

Josip Barišić Domar
jbarisic@vusb.hr
Slavosnki Brod, Hrvatska
Telefon: +385 35492800

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat