Treća godina

V. SEMESTAR

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

Status

Međunarodna ekonomija

35

-

10

5

O

Menadžment promjena

35

-

10

5

O

 

Poslovna komunikacija za menadžere

30

-

15

5

I

 

Menadžment osiguranja

30

-

15

5

I

 

E – poslovanje

30

-

15

5

I

 

E – ured

30

-

15

5

I

 

Projektni menadžment

30-155I

Menadžment kvalitete

30-155I

Stručna praksa I
 

VI. SEMESTAR

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

Status

Stručna praksa II

-

150

-

20

O

Završni rad

-

-

150

10

O

 

 

 

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat