Treća godina

V. SEMESTAR

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

Status

Toplinska obradba

30

30

-

5

O

Tehnologija IV

45

30

-

5

O

 

Upravljanje materijalom

30

30

-

5

O

 

Teorija konstruiranja

30

30

-

5

O

 

Teorija i tehnika mjerenja

30

15

-

4

I

 

Izbor i primjena materijala

30

45

-

6

I

 

Kontrola i upravljanje procesima

3045-6I

Elektrotehnika u strojarstvu

3015-4I
VI. SEMESTAR

Nastavni predmet

P

V

S

ECTS

Status

Stručna praksa

-

150

-

5

O

Obnovljivi izvori energije

30

30

-

5

O

 

Ekologija II

3030-5O

Inženjerstvo površina

3030-5O

Automatizacija

1530-

3

I

Alatni materijali

1530-3I

Završni rad

-150-12I

Tjelesna i zdravstvena kultura IV

-15--O

 

 

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat