Veleučilište u Slavonskom Brodu

Adresa: Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod
OIB: 06972269479
MB: 2152622
Žiro račun: 2360000-1102024725
IBAN: HR7123600001102024725
Tel: +385 (0)35 492 800
Fax: +385 (0)35 492 804
uprava@vusb.hr

Vusb

Prijavite se

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat