Natječaj

NATJEČAJ

1. za izbor pet (5) suradnika (m/ž) u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, bez zasnivanja radnog odnosa

2. za izbor dva (2) suradnika (m/ž) u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje Društvenih znanosti, znanstveno polje Informacijske i komunikacijske znanosti, bez zasnivanja radnog odnosa

3. za izbor dva (2) nastavnika (m/ž) u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, bez zasnivanja radnog odnosa

4. za izbor dva (2) nastavnika (m/ž) u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje Humanističkih znanosti, znanstveno polje Filologija, bez zasnivanja radnog odnosa

5. za prijam u radni odnos jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent (Viši stručni referent za poslove Centra za cjeloživotno obrazovanje i profesionalno usmjeravanje) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Ostalo u prilogu.
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat