Obavijest o bolesti COVID - 19

S obzirom na trenutnu situaciju vezano uz pandemiju bolesti COVID – 19 (koronavirus), savjetujemo sve djelatnike i studente Veleučilišta u Slavonskom Brodu ako su bili u kontaktu s oboljelim od bolesti COVID-19 ili imaju simptome bolesti a postoji realna opasnost od razvoja spomenute bolesti da se jave telefonski dežurnom epidemiologu radi savjeta o daljnjem postupanju. Telefonski broj epidemiologa u pripravnosti HZJZ Brodsko-Posavske županije 091-517-0426, a telefonske brojeve za sve ostale županije RH možete pronaći na linku: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/01/Preporuke-za-putnike-2019_letak.pdf. Potrebno je voditi računa, radi zaštite drugih osoba i sprečavanja širenja bolesti da NE IDETE KOD DOKTORA. U slučaju pozitivnog nalaza djelatnika ili studenta VUSB-a na spomenutu bolest svakako molimo da se takav slučaj javi i na mail: uprava@vusb.hr, radi daljnjeg postupanja koje je neophodno poduzeti od strane institucije.

Također još jednom pozivamo sve djelatnike i studente VUSB-a da prate našu stranicu na kojoj redovito ažuriramo najnovije upute i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezane za situaciju s bolesti COVID – 19 za postupanje na sveučilištima i veleučilištima te apeliramo na sve da ih pažljivo pročitaju i pridržavaju ih se. Trenutno sve informacije možete pronaći na linku:
https://www.vusb.hr/vijesti/upute-i-preporuke-hrvatskog-zavoda-za-javno-zdravstvo/636

Koronavirus - važne informacije na linku:
 https://mzo.gov.hr/vijesti/koronavirus-vazne-informacije-3583/3583
Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat