Odabir krilatica odjela Veleučilišta u Slavonskom Brodu

Sukladno Javnom pozivu za odabir krilatice svakog odjela Veleučilišta u Slavonskom Brodu (Društveni, Poljoprivredni i Tehnički odjel) Stručni kolegij Veleučilišta u Slavonskom Brodu izabrao je sljedeće krilatice odjela:

za krilaticu Društvenog odjela izabire se krilatica „Manage your knowledge, your success, manage your life“, autorsko djelo studenta preddiplomskog stručnog studija Menadžment Dine Smajića,

za krilaticu Poljoprivrednog odjela izabire se krilatica „Marljivo radi, biljke sadi, zdravlje gradi“, autorsko djelo studentice preddiplomskog stručnog studija Bilinogojstvo Anđe Zeba,

za krilaticu Tehničkog odjela izabire se krilatica „Inspiration and persistence is the essence of success“, autorsko djelo studenta preddiplomskog stručnog studija Proizvodno strojarstvo Luke Karadže.

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat