Održana međunarodna on-line edukacija „ECOLOGICAL CULTIVATION AND BRENDING OF AGRICULTURAL PRODUCTS ON THE EXAMPLE OF ROSEHIP (Rosa canina L.)“

U sklopu projekta STEM "Eco&Energetics", Veleučilište u Slavonskom Brodu organiziralo je međunarodnu on-line edukaciju na temu „ECOLOGICAL CULTIVATION AND BRENDING OF AGRICULTURAL PRODUCTS ON THE EXAMPLE OF ROSEHIP (Rosa canina L.)“, koja je održana u srijedu 3.lipnja 2020. godine s početkom u 11:00 h, temeljem Microsoft Teams platforme.

Predavanja su održali vanjski stručnjaci u području Ekološke poljoprivrede i ruralnog razvoja prof. dr. sc. Aleksandra Despotović i prof. dr. sc. Miomir Jovanović s Biotehničkog fakulteta, Univerzitet Crne Gore u Podgorici, Crna Gora.

Na predavanju su sudjelovali nastavnici i studenti Veleučilišta u Slavonskom Brodu, nastavnici i studenti Veleučilišta u Požegi kao partnera na navedenom projektu te spomenuti predstavnici partnerske institucije Biotehničkog fakulteta, Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

Vanjski stručnjaci, u području Ekološke poljoprivrede i ruralnog razvoja, napravili su transfer znanja prema našim nastavnicima, te studentima u cilju razvoja njihovih stručnih kompetencija potrebnih za uspješno zapošljavanje, rješavanje problema, komunikaciju i timski rad.
Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat