Održana on-line radionica u sklopu projekta „ODGOVORNE POTROŠAČICE!“

U petak 08. svibnja 2020. godine na Veleučilištu je organizirana prva on-line radionica.

Informativno-edukativna radionice se provela u sklopu projekta „Odgovorne potrošačice!“ koji financira Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kroz javni natječaj „Pametno s pametnim tehnologijama i održiva potrošnja za građane Republike Hrvatske“ kojeg u partnerstvu provode Društvo Potrošačica i Veleučilište u Slavonskom Brodu.

Projektom se informira i educira potrošačice i potrošači o kružnom gospodarstvu i o tome koji će plastični predmeti od 01.01.2021. biti zabranjeni.

Cilj projekta „Odgovorne potrošačice!“ je da potrošačice i potrošači doprinesu ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, tako da promjene svoje navike prilikom zbrinjavanja otpada, da racionalno koriste plastiku i da budu odgovorne potrošačice i potrošači.

Pozivamo vas da pogledate animirani edukativni video i da preuzmete edukativne brošure.
Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat