Održani 5. Info dani projekta STEM Eco&Energetics

Dana 05.lipnja 2020. u 13h na Veleučilištu u Slavonskom Brodu održani su 5. Info dani projekta "STEM Eco&Energetics“. Zbog trenutne epidemiološke situacije uzrokovane virusom COVID-19, 5. Info dani održani su elektroničkim putem temeljem Zoom platforme, te su prisustvovali studenti specijalističkih diplomskih stručnih studija Veleučilišta u Slavonskom Brodu.

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, u okviru natječaja Internacionalizacija visokog obrazovanja i provodi se od 12. listopada 2018.godine.

Cilj projekta je povećanje broja studijskih programa i kolegija na engleskom jeziku jačanjem kompetencija studenata i nastavnog osoblja Veleučilišta u Slavonskom Brodu i Veleučilišta u Požegi, kao partnera na navedenom projektu, kojim će se dodatno unaprijediti kvaliteta, relevantnost i učinkovitost visokog obrazovanja i unaprijediti stupanj njegove internacionalizacije.

Ukupna vrijednost projekta je 1,645.784,97 kn, EU potpora je 100%,  projekt traje 24 mjeseca i trenutno je u završnoj fazi. Dosad su prevedena dva studijska programa na engleski jezik i poboljšani uvjeti za izvođenje praktičnog dijela nastave kupovinom potrebne opreme. Zaposlenici oba Veleučilišta su unaprijedili svoje kompetencije u području komunikacijskih vještina i znanja engleskog jezika koje će im biti potrebne prilikom održavanja nastave.

U sklopu projekta „STEM Eco&Energetics", Veleučilište u Slavonskom Brodu  je početkom lipnja 2020.godine organiziralo međunarodne on-line edukacije na temu „ECOLOGICAL CULTIVATION AND BRENDING OF AGRICULTURAL PRODUCTS ON THE EXAMPLE OF ROSEHIP (Rosa canina L.)“ području Ekološke poljoprivrede i ruralnog razvoja te na temu „APPLICATION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN AGRICULTURE“ u području Energetike. Predavanja su održali vanjski stručnjaci koji su napravili transfer znanja prema nastavnicima i studentima Veleučilišta u Slavonskom Brodu u cilju razvoja njihovih stručnih kompetencija potrebnih za uspješno zapošljavanje, rješavanje problema, komunikaciju i timski rad.

5. Info dani projekta su organizirani kako bi studente Veleučilišta u Slavonskom Brodu i širu javnost informirali o aktivnostima projekta u ovoj fazi te ih posebno informirali o studijskim programima na engleskom jeziku za polaznike specijalističkog diplomskog stručnog studija Ekološke poljoprivrede i ruralnog razvoja i specijalističkog diplomskog stručnog studija Energetike na Veleučilištu u Slavonskom Brodu. Provedba studijskih programa na engleskom jeziku započela je u akademskoj godini 2019./2020. godini na Veleučilištu u Slavonskom Brodu.

Organizacija Info dana je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.
Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat