TEAM workshop 2019

U organizaciji međunarodnog udruženja International TEAM Society od 17. - 18. listopada 2019. godine, u Kesckemetu (Mađarska) održan je TEAM workshop 2019. Predstavnici partnerskih institucija iz više zemalja okupili su se s ciljem poticanja međunarodne suradnje. Uz Veleučilište na radionici su sudjelovali: John von Neumann University, GAMF Faculty of Engineering and Computer Science (Hungary), Mech. Engineering Faculty SB (Croatia), Faculty of Horticulture and Rural Development – JNU (Hungary), Faculty of Automation and Computers - PU Timisoara (Romanian), Faculty of Techn. and Human Sciences - Sapientia University (Romanian), University of Belgrade (Serbia) i Fachhochschule Nordwestschweiz (Switzerland).

Tom prilikom dogovoreno je da Veleučilište bude domaćin 10. međunarodne znanstveno-stručne konferencije TEAM2020, 19. i 20. studenog 2020. godine u Slavonskom Brodu.

Za obavijest: Hrvoje Sivrić, mag. cin.
Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat