Tečaj engleskog jezika za djelatnike Veleučilišta u Slavonskom Brodu

U okviru projekta „STEM Eco&Energetics“ djelatnici Veleučilišta u Slavonskom Brodu trenutno pohađaju verificirani tečaj engleskog jezika B2 stupnja u trajanju od dva modula po 70 radnih sati. Navedeni tečaj provode stručne osobe sa Pučkog otvorenog učilišta LIBAR.

U cilju jačanja kompetencija studenata i nastavnog osoblja Veleučilišta u Slavonskom Brodu, smatramo da je verificirani tečaj engleskog jezika još jedan vrlo važan korak kojim će se dodatno unaprijediti kvaliteta, relevantnost i učinkovitost visokog obrazovanja te unaprijediti stupanj njegove internacionalizacije.
Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat